Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Værdigrundlag

Dialog - tillid og ansvarlighed samt borgerens ressourcer er i centrum.

Værdigrundlag på Engparken:
På Engparken arbejder vi udfra dialog - tillid og ansvarlighed, samt at beboeren har mulighed for at tage medansvar og bestemmelse for eget liv, hvor de fysiske og psykiske ressourcer gør det muligt. Der ydes omsorg og pleje til den enkelte beboer i et miljø, hvor samvær og nærvær er med til, at skabe gensidig respekt og tillid.
 
 
 engparken

Engparken
Vejlevej 1-5  -  7330 Brande
Tlf.: 9960 3650  
E-mail: engparken@ikast-brande.dk