Gå til hovedindhold

Aktiviteter

Aktiviteterne er primært sansestimulerende aktiviteter i form af sang, musik, oplæsning og dans.

Hjemmehjælp

MEDARBEJDERE OG FRIVILLIGE

Der er ansat 2 aktivitetsmedarbejdere. Der er tilbud om gudstjeneste hver 14. dag ved en præst fra Brande sogn. Aktiviteterne er primært sansestimulerende aktiviteter i form af sang, musik, oplæsning og dans. Der er derudover udflugter, bankospil, motion 1 gang ugentlig. Der afholdes årstidsfester som fællestilbud. I hver afdeling fejres jul, nytår og Mortensaften med dem, der er hjemme.

Der er ca. 30 frivillige hjælpere tilknyttet Engparken bl.a. til at gåture, dans og til at bistå ved arrangementerne. Der er samarbejde med det lokale Røde Kors om "Vågetjenesten" i forbindelse med omsorg for døende. 

Der holdes flere arrangementer og møder om året, hvor personalet og de frivillige mødes.

Engparken ønsker at skabe nogle gode hyggelige rammer for beboernes hverdagsliv.

BESKRIVELSE AF AKTIVITETERNE

Banko:
Velkomst med dato, måned, år, præsentation med de fremmødte beboere ved navns nævnelse samt "dagens rim/remse".
Fælles kaffebord. Bankospil med gevinster. Afslutning med dato, år, måned.

Højtlæsning (Kun i vinterperioden):
Velkomst med dato, måned, år, præsentation med de fremmødte beboere ved navns nævnelse samt "dagens rim/remse". Fælles kaffebord. Højtlæsnings-fortællinger fra beboerenes samtid. Afslutning og "tak for idag" samt dato, måned, dag og år.  

Dans og Musik:
Velkomst med dato, måned, år, præsentation med de fremmødte beboere ved navns nævnelse samt "dagens rim/remse". Fælles kaffebord. Musik (harmonika og banjo) og dans, blandet med fællessange. Afslutning med dato, måned, år og sang nr. 171 i "Den røde".

Frisør:
Kunden (beboeren) bliver hentet og bragt til frisøren. Spejle, curlere, permanent, frisørslag, klip, snak, en kop kaffe, tørrehjelme, føntørrer, duft af frisørsalon.

Musik og sang:
Velkomst med dato, måned, år, præsentation med de fremmødte beboere ved navns nævnelse samt "dagens rim/remse". Sange og musik (harmonika, mundharpe, og klaver). Saft, chokolade og oplæsning af et digt eller lignende. Afrunding med klapsalve til afslutningsmusik.

Motion/bevægelse:
Velkomst med dato, måned, år, præsentation med de fremmødte beboere ved navns nævnelse samt "dagens rim/remse".
Hele kroppen bliver motiveret til bevægelse gennem et fastlagt program. Bolde, sanglege og faldskærm indgår i motionstimen. Det handler om vedligeholdelse af beboerens færdigheder. Indlagt pause med tilbud om saft og chokolade. Dagens digt og dato rim/remse bliver læst op. Afrunding med sang nr. 171 i "Den røde".
 
Gudstjeneste:
Fælles kaffebord. Salmer, oplæsning af tekst fra Bibelen, nadver. Præsten giver hver enkelt fremmødte beboer hånd før og efter gudstjenesten.

Torsdagshygge:
Velkomst med dato, måned, år, præsentation med de fremmødte beboere ved navns nævnelse samt "dagens rim/remse". Fælles kaffebord. Fællessange. Megen hyggesnak, oplæsning af digte. Afrunding med dato, måned, år og sang nr. 171 i "Den røde".

Musik:
Et arrangement klokken 19 udelukkende gennemført af de frivillige. Sange, musik, pause, hvor der tilbydes frugt og saft til de fremmødte beboere.

TANKER BAG AKTIVITETERNE

Fundamentet for planlægningen af aktiviteterne er: mening, identitet og social samvær samt genkendelighed fra beboernes hverdag og samtid.

 • Vinteraktiviteter (oktober - Marts) - eftermiddag
   - Højtlæsning
 • Helårsaktiviteter - formiddag
  - Banko
  - Frisør 
  - Musik og sang
  - Motion/bevægelse
  - Blomsterhygge/impulsiv fredag
 • Helårsaktiviteter - eftermiddag
  - Dans og musik
  - Gudstjeneste
  - Torsdagshygge
 • Helårsaktiviteter - aften
  - Musik i Oasen
 • Humørbussen
  Der tilbydes jævnligt udflugter med "Humørbussen".